הספר החדש של יואל שדך | קיבוץ להב

מוזמנים לצפות ביואל שדך מציג את הספר החדש שלו, "עקבותיי בזמן האבוד". עקיבא לב-רן סייע באיסוף הקטעים שנכתבו במהלך השנים בעלון הקיבוץ "ניצוצות להב" וקובצו לספר.

נגישות